پایگاه خبری حقنا 4 خرداد 1401 ساعت 9:56 http://www.haghna.ir/vdcakiny149n0.5k4.html -------------------------------------------------- عنوان : 💥پایداری شبکه برق منوط به صرفه‌جویی همگانی است -------------------------------------------------- متن : 💥پایداری شبکه برق منوط به صرفه‌جویی همگانی استدکتر هادی شیرخانی؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام: با ورود گرد و غبار از کشورهای عراق و سوریه به استان و همچنین افزایش دمای هوا، به سرعت وسایل سرمایشی به مدار مصرف وارد می‌شوند از جهت دیگر با توجه به ناترازی میزان تولید و مصرف و پیشی گرفتن مصرف از میزان تولید نیازمند همراهی و مشارکت مشترکین برق در بخش خانگی و کشاورزی هستیم. 🔹پیش بینی می‌شود گرمای هوا موجب روشن شدن کولرهای خانگی شود، بنابراین بارهای سرمایشی وارد مدار خواهد شد و منجر به افزایش مصرف می‌شود. پس در جهت مدیریت مصرف، باید اصولی مانند تجهیز کولرهای آبی به سایبان، سرویس کولرها، استفاده از دور کُند کولر و در صورت استفاده از کولر گازی بر روی دمای آسایش 25 درجه تنظیم شود. همچنین انتظار می‌رود کشاورزان بیشتر از مشترکین خانگی در امر صرفه‌جویی در مصرف برق مشارکت کنند و با کاهش مصرف از طرح‌های تشویقی شرکت برق بهره‌مند شوند.