پایگاه اطلاع رسانی حقوقی، قضایی و انتظامی ایران (حقنا) 5 اسفند 1391 ساعت 8:56 http://www.haghna.ir/vdcbp.bsrrhb8uui.html -------------------------------------------------- عنوان : اولین پایگاه خبری حقوقی و قضایی و انتظامی کشور مجوز گرفت -------------------------------------------------- متن : هیئت نظارت بر مطبوعات، مجوز نخستین پایگاه خبری حقوقی، قضایی و انتظامی کشور را صادر کرد.به گزارش حقنا، در جلسه مورخ 30/11/1391 هیئت نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقاضای مجوز "حقنا" اولین پایگاه خبری تخصصی حقوقی، قضایی، انتظامی کشور مطرح شد و مورد موافقت قرار گرفت. این پایگاه که با شعار "قانون برای همه" بر روی فضای مجازی قرار گرفته است، هدف خود را ارتقای فرهنگ قانونمداری در بین عموم مردم و تمامی دستگاه های اجرایی کشور قرار داده است. حقوق و اجتماع، حقوق و سیاست، حقوق و اقتصاد، حقوق و فرهنگ و حقوق و جامعه بین الملل از اهم سرویسهای حقنا به شمار می روند. "حقنا" به مدیرمسئولی محسن حیدری، بعد از صدور مجوز،به نشانی اینترنتی www.haghna.ir رونمایی شد.