پایگاه خبری حقنا 6 شهريور 1402 ساعت 9:03 http://www.haghna.ir/vdcd2j096yt09.a2y.html -------------------------------------------------- عنوان : برگزاری مدون جلسات کمیته اربعین درون منطقه‌ای سه ماه قبل از اربعین -------------------------------------------------- متن : پرویز ایدون مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان ایلام ضمن تبریک هفته دولت به خدمات اربعین اشاره کرد وگفت:برگزاری مدون جلسات کمیته اربعین درون منطقه‌ای سه ماه قبل از اربعین به منظور بررسی مشکلات و تنگناهای خارج از شرکت وتعیین تکلیف آنها درکمیته اربعین وهمچنین برگزاری جلسات با مالکین ومتصدیان وشرکت های حمل ونقل جهت آماده سازی وسوخت رسانی مناسب به زوار ،برنامه ریزی در راستای زخیره مناسب مخازن جایگاه‌های مسیر بازگشت زوار و نصب واستقرار ۶باب جایگاه سیار نفتگاز درشهر مهران وهمچنین فعالیت ۶دستگاه خودرو سیار در شلوغی وترافیک جاده ها وتامین سوخت خودروهای امدادی،کامیون های مواکب وخودروهای ماشین آلات نظافت شهری وهمچنین حذف محدودیت کارت آزاد سوخت جایگاه‌ها از دیگر اقدامات این شرکت بوده است .ایدون در ادامه گفت :تمهیدات لازم جهت اسقرار اکیپ‌های مختلف عملیاتی فنی و حراست و ایمنی به صورت تمام وقت درشهرستان مهران جهت رفع نواقص جایگاه‌های سوخت مسیر تردد زوارانجام شده است وهمچنین ذخیره سازی نفتگاز یورو۴ونفتگاز وبنزین درمخازن تاسیسات نفت ایلام ودره شهر وآماده سازی جایگاه‌های CNGدر ایام اربعین تعویض قطعات‌ سامانه درجایگاهای واستقرار تیم پشتیبان سامانه هوشمند به صورت ۲۴ساعته در مسیر تردد زوار افزایش ساعت کشیک منطقه تا ساعت ۲۴ از ابتدای شهریور ماه در راستای سوخت‌رسانی مطلوب در ایام اربعین وتامین وتوزیع سوخت هوایی ATKوjp4بالگردهای اورژانس هوایی هلال‌احمر،بالگردهای سبک آب‌پاش وهلی کوپتر های هوانیروز ارتش بموازات سوخت مورد نیاز هواپیماهای مسافربری زوار اربعین وتامین سوخت مایع برای پخت پز آشپزی موکب ها وبستر سازی مناسب جهت برپایی دو موکب خادمین الحسین در مسیرهای رفت وبرگشت زوار در شهر مهران وشهر ایلام جهت خدمت رسانی به زوار اربعین انجام شده است.خبرنگار فاطمه خالدی