اولین پایگاه خبری حقوقی و قضایی و انتظامی کشور مجوز گرفت

5 اسفند 1391 ساعت 8:56


هیئت نظارت بر مطبوعات، مجوز نخستین پایگاه خبری حقوقی، قضایی و انتظامی کشور را صادر کرد.

به گزارش حقنا، در جلسه مورخ 30/11/1391 هیئت نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقاضای مجوز "حقنا" اولین پایگاه خبری تخصصی حقوقی، قضایی، انتظامی کشور مطرح شد و مورد موافقت قرار گرفت.

این پایگاه که با شعار "قانون برای همه" بر روی فضای مجازی قرار گرفته است، هدف خود را ارتقای فرهنگ قانونمداری در بین عموم مردم و تمامی دستگاه های اجرایی کشور قرار داده است. «حقوق و اجتماع»، «حقوق و سیاست»، «حقوق و اقتصاد»، «حقوق و فرهنگ» و «حقوق و جامعه بین الملل» از اهم سرویسهای حقنا به شمار می روند.

"حقنا" به مدیرمسئولی محسن حیدری، بعد از صدور مجوز، به نشانی اینترنتی www.haghna.ir رونمایی شد.


کد مطلب: 51

آدرس مطلب: http://www.haghna.ir/vdcbp.bsrrhb8uui.html

حقنا - پایگاه اطلاع رسانی حقوقی، قضایی و انتظامی ایران
  http://www.haghna.ir