خبر  »  حقوق و اجتماع7 دی 1401 ساعت 10:04

ثبت درصد یک هزار و۳۴۶ پرونده جانبازي دراستان ایلاممدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران ایلام گفت: یک هزار و ۳۴۶ پرونده جانبازی در این استان تعیین و ثبت درصد شدند.ثبت درصد یک هزار و۳۴۶ پرونده جانبازي دراستان ایلام

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران ایلام گفت: یک هزار و ۳۴۶ پرونده جانبازی در این استان تعیین و ثبت درصد شدند.

جمال اسدی اظهار داشت: این تعداد از مجموع ۲ هزار و ۱۴۲ پرونده ایثارگران فاقد مدارک بالینی بوده که تاکنون این تعداد ثبت درصد شده است.
وی با ذکر اینکه ۵۵۲ پرونده نیز در نوبت کمیسیون برای تعیین درصد است، افزود: این اقدام در راستای تبصره بند الف ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه انجام که در قالب آن بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که صورت سانحه بالینی همزمان مجروحیت را ندارند اما مجروحیت آنها توسط کمیسیون پزشکی نهاد اعزام کننده (نیروهای مسلح ) احراز می‌گردد را به عنوان جانباز تلقی کرده و درصد آنها تعیین شود.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران ایلام همچنین به پرداخت پاداش پایان خدمت جانبازان اشاره کرد و یادآور شد: از مجموع چهار هزار و ۲۰۰ نفری که در کشور مشمول این پاداش بوده ۲۰۶ نفر مربوط به استان ایلام است که برابر تبصره ماده ۳۸ قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران تایید شده اند.
به گفته اسدی، در مرحله بعد این پاداش برای جانبازان و آزادگان متوفی تعلق خواهد گرفت.
کد مطلب : 585