خبر  »  حقوق و اجتماع3 بهمن 1401 ساعت 9:59

مدیرکل منابع طبیعی ایلام :

نقش و جایگاه سازمان های مردم نهاد در جامعه بسیار حائز اهمیت است.


ابراهیم پیرزادیان روز یک شنبه در نشست همفکری سازمان های مردم نهاد استان اظهار داشت: زحمات و تلاش های این عزیزان در راستای حفاظت، حمایت، ترویج فرهنگ منابع طبیعی و مقابله با حریق بر کسی پوشیده نیست.

وی افزود: نقش و جایگاه سازمان های مردم نهاد در جامعه بسیار حائز اهمیت است.

مدیرکل منابع طبیعی ایلام گفت: در صورت تحقق ظزفیت ها، سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن) می‌توانند بازوی دولت در راستای حرکت به سمت توسعه یافتگی باشند.

مسئول حوزه نمایندگی ولی در اداره کل نیز گفت: اهمیت منابع طبیعی در حیات اقتصادی و اجتماعی بشر به ویژه در رابطه با کشاورزی و محیط زیست, هر انسان متفکر و خدادوست را بر آن می دارد تا خود را در برابر این منابع مهم خدادادی مسوول بداند. آب, خاک, مرتع, جنگل و… ودیعه ارزشمند الهی در نزد مردمان هر جامعه و ثروت ملی آن جامعه محسوب می گردد که نه تنها باید در حفظ و حراست این سرمایه های ملی سعی وافر نمود, بلکه می بایست با اتخاذ سیاستهای بهره برداری اصولی و فنی و احیایی, این گرانبهاترین چشمه های حیات را به نسل های آینده منتقل کرد.

در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر پیرامون مباحث مدنظر تشکل ها و شنیدن نقطه نظرات و پیشنهادات نماینده گان سازمان های مردم نهاد استان، تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.
کد مطلب : 612