خبر  »  حقوق و اجتماع17 بهمن 1396 ساعت 19:20

لزوم بکارگیری نیروی انسانی متخصص و متعهد در کلانتری ها

لزوم بکارگیری نیروی انسانی متخصص و متعهد در کلانتری ها
 
رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی گفت: در طرح تحول کلانتری و پاسگاه ها لزوم به کارگیری نیروی متخصص، متعهد و اخلاق مدار در مراکز انتظامی به ویژه کلانتری ها تأکید شده است لذا این مهم در پلیس پیشگیری نیز به عنوان یک اولویت جدی مدنظر قرار گرفت.

به گزارش حقنا به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار محمد شرفی درنشست تخصصی دبیران کمیسیون های تحول کوپ و مسئولان کمیته های سلامت اداری و صیانت فرماندهی انتظامی استان های سراسر کشور، افزود: با توجه به مطالبه و انتظار رهبر معظم انقلاب درباره تحول درکلانتری ها، این مهم به تدبیر فرمانده نیروی انتظامی در دستور کار قرار گفت و با تشکیل شورای عالی تحول «کوپ ها» (تحول کلانتری و پاسگاه ها) به جد دنبال شد.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا با اشاره به اهمیت و اثرگذاری کلانتری ها در نگرش و میزان رضایتمندی مردم از پلیس، بیان کرد: ظرفیت های لازم برای ایجاد طرح تحول کلانتری و پاسگاه ها ایجاد و به کارگیری شد و خوشبختانه در مسیر این تحول نیز شاهد دستاوردهای مطلوبی بوده ایم و این مسیر و رویکرد را به جد دنبال خواهیم کرد.

سردارشرفی با بیان این که هرچند تا رسیدن به نقطه ایده آل فاصله وجود دارد، افزود: در این فرآیند نقاط ضعف و قوت احصاء شده و با رفع کاستی ها به دنبال تقویت نقاط مثبت و مطلوب هستیم، استدانداردسازی و تعالی رفتار کارکنان نیز به عنوان یکی از محورهای اساسی طرح تحول کلانتری و پاسگاه ها دنبال می شود.

این مقام عالی انتظامی در ادامه پیشنهاداتی در راستای اجرای بهتر طرح تحول کلانتری و پاسگاه ها ارائه و بیان کرد: تمرکز بر کیفیت و کمیت نیروی به کار گیری شده در کلانتری ها، توجه بر معیشت کارکنان و ساختار کلانتری ها در این فرآیند بسیار حائز اهمیت است.

وی، استاندارسازی رفتار کارکنان در دوره های تکمیلی و تخصصی رسته ای را مهم و اثرگذار معرفی کرد و افزود: برای تحقق این مهم باید توسط معاونت تربیت و آموزش ناجا و دیگر مراکز آموزشی برنامه ریزی صورت بگیرد.

سردارشرفی ادامه داد: معاونت فناوری و اطلاعات ناجا نیز درباره توسعه و تجهیز پایش تصویری تحت نظرگاه و بازداشتگاه های ناجا به منظور افزایش نظارت بر رفتار کارکنان اقدام کند، هرچند لازم می دانم از تلاش های معاونت فناوری و اطلاعات ناجا در راستای تعامل با پلیس پیشگیری تشکر کنم.

وی افزود: معاونت فناوری و اطلاعات ناجا نسبت به تأمین دوربین البسه کارکنان گشت 'کوپ' و نصب دوربین به خودروهای گشتی، در طول برنامه ششم توسعه اقدامات لازم را انجام دهد. معاونت نیروی انسانی ناجا نیز نسبت به تعیین تکلیف کارکنان دارای تکرار جرم ضرب و جرح اقدام کند.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا گفت: معرفی یگان های دارای بیشترین ضرب و جرح نیز می تواند یکی از اقدامات موثر باشد.
کد مطلب : 135