خبر  »  حقوق و اجتماع22 آبان 1402 ساعت 0:39

🔴 وضعیت تخلیه پسماندهای عفونی در شهرستان کارون بحرانی است

عباس ظاهری رئیس اداره حفاظت محیط زیست کارون گفت: وضعیت رهاسازی پسماندهای عفونی در محدوده شهرستان کارون به وضعیت بحرانی رسیده و نیازمند رسیدگی فوری کارگروه مدیریت پسماند استان است.

وی افزود: رهاسازی پسماندهای عفونی در شهرستان طی سال های اخیر بارها تکرار شده که طی برنامه گشت پسماند و وظایف نظارتی این اداره شاهد بوده ایم که بیمارستان ها و مراکز درمانی شهرستان اهواز نسبت به تخلیه پسماند عفونی خود در محدوده شهرستان کارون اقدام کرده اند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست کارون با اشاره به تشکیل پرونده های متعدد قضایی در این خصوص بیان داشت: وضعیت بحرانی رهاسازی پسماند عفونی در شهرستان کارون نیازمند رسیدگی ویژه کارگروه مدیریت پسماند استان است تا ضمن تسریع در انعقاد تفاهم نامه با پیمانکاران مربوطه و مدیریت پسماندهای بیمارستانی و عفونی، از تخلیه این پسماندها در محدوده شهرستان جلوگیری شود.

یکی از شهروندان کارون با اشاره به تنگی نفس فرزندش افزود: دود ناشی از آتش سوزی پسماندها باعث بروز مشکلات تنفسی فرزندان ما شده که معالجه و درمان بیماری فرزندم هزینه های زیادی را به خانواده تحمیل کرده است. یکی دیگر از ساکنین منطقه نیز این پرسش را مطرح کرد که : آیا مسئولین حاضرند با وجود اینهمه دود و بیماری در اینجا زندگی کنند؟ فرزندان و خانواده ما دچار بیماری های زیادی شده اند و انتظار رسیدگی مسئولین را داریم.

گفتنی است طبق ماده ۱۳ قانون مدیریت پسماندها، مخلوط کردن پسماندهای پزشکی با سایر پسماندها و تخلیه و پخش ‌آنها در محیط و یا فروش، استفاده و بازیافت این نوع پسماندها ممنوع است. پسماندهای پزشکی (‌بیمارستانی) شامل همه پسماندهای عفونی و زیان‌آور ناشی از بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی، درمانی، ‌آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه است. بر اساس این قانون، پسماند‌های عفونی خطرناک بیمارستان ها، ابتدا بایستی بی خطر سازی و امحا شوند.
کد مطلب : 688