گزارش  »  حقوق و اجتماع17 بهمن 1396 ساعت 19:23

معیارهای بانکداری اسلامی و نقض حقوق شهروندان

معیارهای بانکداری اسلامی و نقض حقوق شهروندان
 
نشست «معیارهای بانکداری اسلامی و نقض حقوق شهروندان» در چارچوب سلسله نشست‌های کمک به حل مشکلات کشور در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

به گزارش حقنا به نقل از ایسنا، امین جعفری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این نشست، اظهار کرد: با توجه به آنکه نظام بانکی ایران بر مبنای نظام بانکداری اسلامی است و از عمده مولفه های آن ممنوعیت ربا و غرری نبودن است، ارتباط با مشتری به عنوان شریک بانک اهمیت بسیاری دارد و لذا عناصری مانند شفافیت و اعتماد و غیره باید رعایت شود.

وی گفت: در خصوص نظام بانکداری و حقوق شهروندی می توان در منشور حقوق شهروندی رگه هایی را یافت. از جمله در مباحث مربوط به حق دسترسی به اطلاعات، حق اقتصاد شفاف و رقابتی و حق