خبر  »  حقوق و اجتماع4 اسفند 1400 ساعت 19:44

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان:

دستگاه های اجرایی آگهی های خود را باید به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان ارائه دهند

دستگاه های اجرایی آگهی های خود را باید به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان ارائه دهند
 
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان گفت: تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند توزیع انتشار آگهی های خود را از طریق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سفارش دهند.

 ایرنا :محسن کاویانی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با در نظر گرفتن اهداف دستگاه، نوع مخاطبان، میزان فراگیری و عدالت در حمایت از رسانه ها، آگهی های دولتی را توزیع می کند.
وی گفت: رسیدگی و پرداخت اسناد آگهی هر دستگاه توسط ذیحسابان (نیروهای این اداره کل در سایر ادارات) آن اداره و یا شرکت منوط به ارائه گواهی ارزش آگهی صادره، شناسه آگهی و فاکتور سامانه از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان با اشاره به ابلاغ این بخشنامه به ذیحسابان گفت: این امر ضمن حمایت از نشریات استانی دارای مجوز موجب تقسیم عادلانه آگهی ها بین نشریات می شود.
کاویانی بیان کرد: تعیین ضوابط و مقررات توزیع و نشر آگهی های دولتی در داخل و خارج از کشور از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و کلیه دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی، دانشگاه ها و شهرداری ها و همچنین نشریات دارای مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات مکلف به اجرای این ضوابط هستند.
کد مطلب : 291