خبر  »  حقوق و اجتماع3 ارديبهشت 1401 ساعت 19:25

بدهکار قبل از تسویه بدهی خود حق فروش اموالش را ندارد

بدهکار قبل از تسویه بدهی خود حق فروش اموالش را ندارد

آیا می دانید انتقال مال به دیگری به هر نحو به‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس بیش از شش ماه تا دو سال
یا جزای نقدی بیش از 60.000.000 تا 240.000.000 ریال یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفا خواهد شد.

⚜معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان ایلام
کد مطلب : 392