خبر  »  حقوق و اجتماع25 بهمن 1391 ساعت 16:30

آیا خرید و فروش و نگهداری و حمل "شیشه" جرم است؟

حقنا / سرویس حقوق و اجتماع / گروه حقوق برای همه

ایران در سالهای اخیر برای جلوگیری از گسترش اعتیاد به مواد مخدر تلاش زیادی انجام داده با این وصف هنوز هم جامعه ایران درگیر معضل جدی به نام اعتیاد است و مواد مخدر صنعتی و شیمیایی به لحاظ شیمیایی فرمول های متفاوتی دارند، اما اثرات تخدیری آنها بسیار زیاد و در مواردی تا آن حد است كه تنها یكبار استفاده از یكی از آنها،مصرف كننده را برای همیشه در دام آن گرفتار خواهد كرد.

از سوی دیگر این نوع مواد به شدت سهل الوصول هستند و اگر كسی سعی داشته باشد تا مصرف كند بسیار ارزان تر و سریعتر می تواند این مواد رابه دست آورد در حالی كه به دست آوردن مخدر های سنتی مانند تریاك به سختی صورت می پذیرد. یكی از این مواد مخدر صنعتی شیشه است كه قانون گذار خطر آن را در سطح هروئین می داند، با این وصف خلاء هایی در این خصوص قابل ملاحظه است كه باید با سرعت و دقت به آن توجه نمود.

ملاحظات قانونی موجود در مورد شیشه در مورد ماده مخدر شیشه و سایر مواد مخدر صنعت به نظر می رسد خلاء قانونی در مورد هیچیك از موارد ذیل نداریم و همه این موارد در قانون مبارزه با مواد مخدر با آخرین اصلاحات والحاقات مربوطه ملاحظه شده است ؛

1. كشت روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی .

2. وارد كردن، ارسال، صادركردن، تولید و ساخت .

3. نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش

4. دایر كردن یا اداره كردن مكان برای استعمال

5. استعمال به هر شكل و طریق، مگر در مواردی كه قانون مستثنی كرده باشد.

6. تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال .

7. قرار دادن یا پناه دادن متهمین، محكومیت مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئیكه تحت تعقیبند و یا دستگیر شده‌اند.

8. امحاء یا اخفاء ادله جرم مجرمان.

9. قرار دادن مواد یا ا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم كردن دیگری.

اگر كسی سعی داشته باشد تا مصرف كند بسیار ارزان تر و سریعتر می تواند این مواد رابه دست آورد در حالی كه به دست آوردن مخدر های سنتی مانند تریاك به سختی صورت می پذیرد. یكی از این مواد مخدر صنعتی شیشه است كه قانون گذار خطر آن را در سطح هروئین می داند ، با این وصف خلاء هایی در این خصوص قابل ملاحظه است كه باید با سرعت و دقت به آن توجه نمود

خلاء های قانونی در مورد شیشه:
 
خلاء های قانونی در مورد شیشه در خصوص مسایل ذیل به نظر می رسد :

1. كسانی كه اعمال فوق را در خصوص مواد اولیه لازم برای مواد مخدر صنعتی صورت می دهند یا آموزش لازم را در آن خصوص به دیگران ارایه می دهند، اگر موفق شوند كارشان را به اتمام برسانند ممكن است در صورت احراز شرایط لازم ، حسب مورد به مجازات معاون جرم یا شروع به جرم محكوم شوند اما در غیر اینصورت پیش بینی لازم برای مجازات ایشان طرح نشده است لذا پیشنهاد می شود: "همه موارد نه گانه احصاء شده در خصوص مواد اولیه لازم برای موارد مخدر نیز به عنوان یك جرم مستقل جرم انگاری شود."

2. عدم پیش بینی راهكاری قانونی و ضمانت اجراهای الزام رسانه های فرهنگی برای ترویج فرهنگ مبارزه با مواد مخدر و یا حداقل اجتناب از ترویج زمینه های آن از طرق گوناگون مانند موسیقی های خاص راك و .... لذا پیشنهاد می شود: " یك ضمانت اجرای كیفری مناسب برای رسانه های مختلف در این خصوص پیش بینی و جرم انگاری شود "

3.عدم الزام دولت برای ترویج همگانی ورزش جوانان و سوق دادن بودجه از باشگاه های خاص و مسابقات فاقد اهمیت شرعی و اساسی به سمت ورزش های همگانی اسلامی برای عموم مردم . لذا پیشنهاد می شود: " یك ضمانت اجرای كیفری مناسب برای دولت در این خصوص پیش بینی و جرم انگاری شود "

4. عدم نظارت كافی و فوری در فروش و عرضه مواد دارویی مرتبط با مواد مخدر صنعتی مانند پیش بینی ممنوعیت فروش دارو هایی مانند آنتی هیستا مین بدون نسخه یا عرض آن در سطح داروهای بیمارستانی.

منبع: سایت تبیان / ر. زهروی ؛ عضو هیات علمی دانشگاه
کد مطلب : 49