خبر  »  حقوق و اجتماع13 دی 1401 ساعت 10:15

مشترکین پر‌مصرف گاز، منتظر قبوض‌ نجومی باشندمدیرعامل شرکت گاز استان ایلام با اشاره به اینکه تعرفه گاز‌بها بر اساس پلکان مصرف محاسبه می‌شود، گفت: قبض مشترکین پر‌مصرف گاز نجومی خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان ایلام؛ محمود کشاورز افزود: مزیت تعرفه‌گذاری پلکانی این‌است که انگیزه را در بین خانوارها و مشترکین پرمصرف برای مصرف کمتر ایجاد می‌کند تا در پلکان پایین‌تر قرار گرفته و مشمول افزایش تعرفه تصاعدی نشوند.
وی در خصوص اعمال تخفیف و پاداش برای مشترکین با مصرف گاز کمتر نسبت به مدت مشابه سال گذشته، اظهار داشت: مشترکین خانگی که مصرف گاز آنها در ماههای سرد سال نسبت به دوره مشابه سال گذشته کمتر شود، به ازای هر یک واحد کاهش مصرف، مشمول تخفیف در گاز‌بها یا همان میزان اعمال پاداش صرفه‌جویی می‌شوند.
مدیرعامل شرکت گاز استان تصریح کرد: تعرفه مشترکین با مصرف متعارف که در سه پله نخست قرار دارند، نسبت به سال گذشته افزایش نداشته و صورتحساب قبض آنها مشابه سنوات گذشته است.
کشاورز با اشاره به اینکه تعرفه مشترکین پرمصرف بخش خانگی، از پلکان ۴ به بعد افزایش یافته است، ادامه داد: این تغییر تعرفه از ۱۶ آذرماه در صورتحساب‌های مشترکین اعمال می‌شود.
مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام با بیان اینکه گازبهای مشترکین تحت حمایت نهادهای حمایتی کمیته‌امداد و بهزیستی، مدارس، مساجد و اماکن مذهبی که مصرف آنها در حد متعارف است، رایگان خواهد بود، گفت: این مشترکین نیز اگر از سقف الگوی مصرف عبور کنند، حجم مازاد مصرفی آنها، مشمول پرداخت تعرفه‌های پلکانی و تصاعدی خواهند شد.
کشاورز افزود: به منظور ایجاد عدالت‌اجتماعی و توزیع عادلانه یارانه انرژی، با مصوبه هیئت وزیران، برای مشترکین پرمصرف و بسیار پرمصرف گاز نیز، افزایش گازبهای مصرفی بصورت تصاعدی در نظر گرفته شده‌است که از ۱۶ آذرماه قابلیت اجرا داشته و در قبوض آتی اعمال خواهد شد.
کد مطلب : 591