گزارش  »  حقوق و اقتصاد7 اسفند 1391 ساعت 15:09

تلاش برای تدوین سازوکار قانونی برای نظارت مجلس بر صندوق توسعه ملی

تلاش برای تدوین سازوکار قانونی برای نظارت مجلس بر صندوق توسعه ملی
 
تعدادی از نمایندگان مجلس درصددند با ارائه طرح اصلاح قانون برنامه پنجم، سازوکار قانونی نظارت مجلس بر صندوق توسعه ملی را ایجاد کنند. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حقوقی، قضایی و انتظامی ایران (حقنا)، عوض حیدرپور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این باره به خبرنگاران گفت: اصلاح برنامه پنجم توسعه در خصوص تعیین اختیارات رییس جمهور و معاونت نظارت راهبردی در امور صندوق توسعه ملی، ضرورت دارد و مجلس باید سازوکار مدونی را تهیه کند و طرحی را آماده کند تا دست رییس جمهور و معاونت راهبردی را از صندوق توسعه ملی کوتاه کنیم.

حیدرپور شهرضایی درخصوص سوال هفته گذشته خود در مجلس، گفت: سوال بنده راجع به کمک به بخش کشاورزی برای قسمت آب و خاک و صندوق توسعه کشاورزی بود ک